Pokud bude sjednán tento druh odměny, bude celková odměna odpovídat počtu hodin poskytování právních služeb krát sjednaná hodinová sazba. Před započetím poskytování právních služeb Vám vždy sdělím předpokládaný rozsah právních služeb, tj. můj odhad časové náročnosti řešení Vašeho případu tak, abyste měli přehled o tom, kolik hodin bude přibližně účtováno. Přesné stanovení počtu hodin poskytování právních služeb s ohledem na rozmanitost každého právního problému není bohužel možné. Pokud se v průběhu řešení případu změní předpokládaný rozsah právních služeb, případně se počet hodin přiblíží sdělenému odhadu, informuji o této skutečnosti klienta, aby se mohl rozhodnout, jak bude dále pokračovat. V rámci této odměny účtuji vždy reálný čas a nikoli započaté hodiny, tj. pokud osobní konzultace bude trvat 30 minut, bude Vám vyúčtována polovina hodinové sazby, a nikoli celá hodinová sazba.

Výše hodinové sazby se sjednává v závislosti na náročnosti konkrétního případu a míře odpovědnosti advokáta. V současné době se výše hodinové sazby u jednotlivých případů pohybuje v rozmezí od 500,‑ Kč do 1.500,- Kč.

Tento druh odměny je často sjednáván v rodinněprávních věcech, jako je rozvod manželství a péče o nezletilé děti, a při obhajobě obviněných v trestních věcech.