Co potřebuji k převodu vlastnického práva k nemovitosti?

Písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy a provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí.


Mohu žádat od věřitele zpět nějaké peníze, když jsem zcela doplatil úvěr a následně jsem zjistil, že je smlouva o úvěru neplatná?

Ano, takové plnění, které bylo zaplaceno na základě neplatné smlouvy je bezdůvodným obohacením a věřitel je povinen jej vrátit.


Jak mohu sepsat závěť?

Závěť může být učiněna písemně, a to ve třech různých formách. Vlastní rukou bez přítomnosti svědků, vytisknutím závěti a vlastnoručním podpisem za přítomnosti dvou svědků nebo formou notářského zápisu.


Daroval jsem synovi dům. Můžu jej chtít zpátky?

Ano, vrácení daru se může dárce domáhat, pokud upadne do nouze, nebo pro nevděk obdarovaného.


Nejsem schopen se domluvit se spoluvlastníkem rodinného domu. Mám možnost zrušit spoluvlastnictví?

Ano, spoluvlastnictví lze zrušit dohodou nebo soudním rozhodnutím. Vypořádání spoluvlastnictví proběhne tak, že se společná věc rozdělí, nebo se jejím vlastníkem stane jeden spoluvlastník s tím, že druhého vyplatí, nebo se společná věc prodá a výtěžek z prodeje se rozdělí mezi spoluvlastníky.


Byl mi doručen platební rozkaz od soudu, se kterým nesouhlasím. Co mám dělat?

Proti platebnímu rozsahu je možné podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odpor, kterým se platební rozkaz zruší. V následném soudním řízení může žalovaný uplatnit své námitky proti nárokům žalobce.


Známý mi dluží peníze. Jak je mám vymoci?

Pokud není možná dohoda, je nutné podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nebo žalobu příslušnému soudu. Po vydání rozhodnutí, kterým bude uložena dlužníkovi povinnost zaplatit předmětnou částku, je nutné podat exekuční návrh.


Nemám peníze na soudní poplatek. Jak mám postupovat?

Občanský soudní řád upravuje institut tzv. osvobození od soudních poplatků, dle kterého je účastník řízení osvobozen od placení soudních poplatků, pokud to odůvodňují jeho majetkové poměry. Lze tedy podat žádost o osvobození od soudních poplatků.


Koupil jsem si na internetu mobilní telefon, ale prodejce mi doručil starší model. Jak se můžu bránit?

Pokud byl nákup proveden přes internet, může kupující odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží bez udání důvodu. Po uplynutí této lhůty by mohl kupující odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy, protože mu nebylo dodáno zboží dle objednávky.