Pracovní právo je právní oblastí, ve které se objevují dvě skupiny lidí, jejichž práva a povinnosti se značně liší, a to zaměstnavatelé a zaměstnanci. Právní služby většinou vyhledávají zaměstnavatelé, a to zejména v souvislosti s přípravou smluvní či firemní dokumentace nebo v souvislosti s protiprávním jednáním jejich zaměstnanců. Oproti tomu zaměstnanci právní služby v takové míře nevyhledávají a často přehlíží nebo tolerují porušování jejich práv zaručovaných zákoníkem práce z obavy, že „když se ozvou, bude jejich situace ještě horší“. Pokud se však zaměstnanec rozhodne bránit, může v závislosti na konkrétních okolnostech dosáhnout řady úspěchů, jako je získání náhrady mzdy, určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, získání odškodnění za pracovní úraz, atd. Je důležité, aby se zaměstnanec nebál hájit svá práva.

V rámci pracovního práva se na mne můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

zpracování smluv – pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, dohoda o hmotné odpovědnosti a další typy smluv dle konkrétních požadavků klienta;

skončení a změny pracovního poměru – výpověď z pracovního poměru, dohoda o skončení pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, přeřazení na jinou práci, neplatnost výpovědi z pracovního poměru;

nároky zaměstnavatele – vymáhání škody a bezdůvodného obohacení způsobeného zaměstnancem a zastupování v soudním řízení;

nároky zaměstnance – vymáhání nevyplacené mzdy, odškodnění za pracovní úraz a za nemoci z povolání a zastupování v soudním řízení, ochrana před diskriminací;

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné smlouvy, žádosti, žaloby či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.