… nebo „Na něj nemám, radši zkusím něco bezplatného.“, to jsou myšlenky řady lidí, kteří se nacházejí v situaci, kdy potřebují řešit nějaký právní problém. Již jsem bohužel viděl několik případů, kdy klient chtěl na právních službách ušetřit tak, že si našel „odborné“ rady na internetu nebo zašel do bezplatné právní poradny. Tito klienti pak začali hledat advokáta až v okamžiku, kdy rada nevyšla, nebo bezplatný doporučený postup selhal. Takové případy končívají buď značnou ztrátou finančních prostředků, ztrátou střechy nad hlavou nebo ztrátou možnosti pečovat a stýkat se s vlastními dětmi. Pokud klient dojde pozdě, nebo až poté co vyzkouší nesprávný postup zdarma, může se taky stát, že s jeho špatnou situací již nepůjde nic dělat. S nadsázkou by se dalo říct, že pokud nejsem automechanik, tak nerozebírám motor od auta, a pokud nejsem právník, tak nerozebírám smlouvu.

Existuje několik postupů, jak v případě, že nemáte dostatečné finanční prostředky na právní služby, lze Vaši situaci řešit.

Pokud se Váš případ bude týkat soudního řízení, můžete využít institutu osvobození od soudních poplatků spolu s žádostí o ustanovení zástupce, kdy v případě kladného vyřízení Vaší žádosti bude moje odměna za Vaše zastupování v soudním řízení hrazena částečně nebo zcela státem. Pokud se Váš případ bude týkat vymáhání Vaší pohledávky (např. nájemné, půjčka, pojistné plnění, náhrada škody, atd.) nebo obrany proti nezákonnému nároku, mohu požadovat uhrazení odměny za právní služby nebo její části po protistraně.Pokud by tyto postupy ve Vašem případě nabylo možné uplatnit, lze se dohodnout na rozložení ceny za právní služby do jednotlivých plateb (zálohy nebo splátky), které pro Vás budou finančně přijatelné.

V případě zájmu o mé právní služby mne můžete nezávazně kontaktovat s požadavkem na zpracování cenové nabídky, která bude odpovídat konkrétním okolnostem Vašeho případu.