Převody nemovitostí jsou právním jednáním, se kterým se za svůj život setká prakticky každý člověk, přičemž se většinou jedná o rozhodnutí, které člověka ovlivní na dalších několik desítek let. Je velmi důležité, aby převodní smlouva měla taková ustanovení, kterými budou ošetřeny všechny eventuální problematické situace, které mohou nastat. Je pravdou, že ve většině případů nenastane při převodu nemovitosti žádný problém a celý převod by tak mohl proběhnout bez nějaké složité smlouvy a bez právní pomoci. Pak je zde ale skupina případů, při kterých se „něco pokazí“. Může dojít k nařízení exekuce na jednu smluvní stranu, k úmrtí některé ze smluvních stran, k podvodu, k insolvenci nebo k jiné právní či faktické situaci, která značně ztíží nebo znemožní převod nemovitosti. V takové situaci se může stát, že některá ze smluvních stran nebude mít nemovitost, ani finanční prostředky s tím, že vyřešení celé záležitosti bude vyžadovat dlouhý soudní spor s nejistým výsledkem.

Právě pro zmírnění výše uvedených rizik vždy doporučuji, aby smlouvy, na jejichž základě se převádí vlastnické právo k nemovitostem, byly vypracovány nebo zkontrolovány advokátem. Je sice pravděpodobné, že ve Vašem případě vše dopadne v pořádku, ale pokud nastane nějaký závažný problém, na který smlouva neumí zareagovat, můžete přijít o nemovitost nebo o velkou sumu finančních prostředků.

V souvislosti s převody vlastnického práva k nemovitostem poskytuji následující právní služby:

  • zajištění příslušného listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána;
  • kontrola všech zatížení a možných rizik převodu vlastnického práva;
  • zpracování příslušné převodní smlouvy (darovací, kupní, směnná);
  • zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí;
  • komunikace s druhou smluvní stranou ohledně znění převodní smlouvy;
  • podpis smluvní dokumentace v mé kanceláři.

S převodem vlastnického práva souvisí taktéž možnost úschovy kupní ceny na depozitním účtu. Postup zaplacení kupní ceny přes depozitní účet je mnohem bezpečnější, než zaslání kupní ceny přímo na účet.

Při využití advokátní úschovy je postup zaplacení kupní ceny následující:

  • smluvní strany uzavřou kupní smlouvu,
  • kupující složí na depozitní účet sjednanou kupní cenu (po složení na depozitní účet již kupující ani prodávající nemůže s finančními prostředky disponovat),
  • po složení kupní ceny je podán návrh na zápis vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí,
  • pro provedení zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího v katastru nemovitostí dojde k vyplacení kupní ceny z depozitního účtu na účet prodávajícího.

Poskytuji právní služby taktéž v souvislosti s převody podílů v bytových družstvech, tzv. převody družstevních bytů.

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné smlouvy či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.