Sjednání paušální odměny je vhodné zejména pro podnikatele a společnosti, které mají zájem na dlouhodobém a trvalém poskytování právních služeb. Při sjednání tohoto druhu odměny není přihlíženo k časovému rozsahu právních služeb, ani k počtu úkonů právní služby. Klient hradí paušální odměnu každý měsíc s tím, že se na mne může obracet s libovolným počtem právních případů. Výhodnost tohoto druhu odměny spočívá v tom, že za jednotlivé právní služby by klient zaplatil daleko více, než zaplatí za měsíční paušální platbu.