Právní služby týkající se správního práva spočívají zejména v jednání se správními orgány a v zastupování klientů ve správních řízeních. Nejčastějšími případy, kdy se člověk rozhodne obrátit se na advokáta, jsou katastrální řízení v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitosti a přestupkové řízení. Avšak právní služby mohou být poskytovány v daleko širším rozsahu než pouze v těchto dvou řízeních, a to například ve stavebním řízení, v soudním řízení o zrušení rozhodnutí správního orgánunebo v řízení před živnostenským úřadem.

V rámci správního práva se na mne můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

  • zastupování obviněného ze spáchání přestupku – zpracování vyjádření, zpracování odvolání proti rozhodnutí, zastupování při jednání před přestupkovou komisí, zajištění práv, která obviněnému dává zákon o přestupcích;
  • zastupování poškozeného v řízení o přestupku – vyčíslení a uplatnění náhrady škody proti obviněnému, zastupování při jednání před přestupkovou komisí;
  • zastupování v řízeních před správními orgány (katastrální úřad, stavební úřad, živnostenský úřad, atd.);
  • správní žaloby a kasační stížnosti.

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné smlouvy, žádosti, žaloby či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.