Pokud je sjednán tento druh odměny, je s klientem dohodnuta konečná částka, za kterou budou konkrétní právní služby poskytnuty, a to bez ohledu na to, kolik času bude na právní službu vynaloženo nebo kolik úkonů právní služby bude učiněno.

Stanovení odměny pevnou částkou se používá zejména v případech, ve kterých není veden žádný spor, tj. zpracování smlouvy, úschova finančních prostředků, založení společnosti nebo spolku, zpracování právního rozboru, atd.

Níže uvádím odměny stanovené pevnou částkou v nejčastějších případech:

 • zpracování smlouvy
  • odměna je sjednána dle požadovaného obsahu smlouvy a hodnoty předmětu smlouvy
  • od 3.000,- Kč do 8.000,- Kč
 • založení společnosti s ručením omezeným nebo spolku
  • odměna je sjednána dle rozsahu požadovaných úkonů
  • od 6.000,- Kč do 10.000,- Kč
 • úschova finančních prostředků
  • odměna je sjednána dle výše uschovaných finančních prostředků
  • od 3.000,- Kč do 6.000,- Kč