Poskytování právních služeb v rámci obchodního práva se týká zejména podnikatelů, jejich vzájemných právních vztahů a postavením právnických osob se zaměřením na obchodní korporace. Například, pokud má klient zájem o založení nebo změnu ve společnosti s ručením omezením, zpracuji kompletní dokumentaci a zajistím celý průběh založení nebo změny od prvotního konceptu až po finální zápis v obchodním rejstříku.

V rámci obchodního práva se na mne můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

  • založení, změna nebo zrušení obchodní korporace – zpracování stanov a veškerých souvisejících dokumentů, zpracování návrhu do obchodního rejstříku, jednání s notářem a zastupování v rejstříkovém řízení;
  • převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezení – zpracování smlouvy o převodu a veškerých souvisejících dokumentů, zpracování návrhu do obchodního rejstříku a zastupování v rejstříkovém řízení;
  • likvidace společnosti – zpracování veškerých dokumentů, zpracování návrhu na zápis likvidace a výmaz společnosti z obchodního rejstříku, komunikace s příslušnými správními orgány a Obchodním věstníkem;
  • zpracování smluv – rámcové smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodní zastoupení a další typy smluv dle konkrétních požadavků klienta, zpracování formulářových vzorových smluv pro opakované použití při podnikání;
  • spory mezi podnikateli – právní rozbor případu, stanovení dalšího postupu, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení;
  • směnky – vymáhání směnečných závazků, obrana proti neplatným směnkám (tzv. námitky), zastupování v soudním řízení;

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné smlouvy, žádosti, žaloby či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.