V zájmu komplexního posouzení Vašeho případu poskytuji právní služby v uvedených právních oblastech tak, abyste dostali takové řešení případu, které zahrnuje veškeré možné varianty. Při poskytování právní služby si nejprve opatřím veškeré nezbytné informace, a to zejména tak, že si Vás poslechnu, abych zjistil, jaké jsou Vaše konkrétní požadavky a jaké skutečnosti mohou ovlivnit Váš případ. Pokud nebudete mít veškeré podklady nebo informace, jsem schopen si je od třetích osob nebo státních orgánů ve Vašem zastoupení zajistit. Pokud mi udělíte plnou moc, postupuji na základě Vašich pokynů tak, aby byl Váš případ vyřešen co nejdříve. Veškeré výstupy, které z poskytování právní služby vznikají (smlouvy, žaloby, vyjádření, právní rozbory, atd.), předávám klientům v listinné podobě nebo je zasílám na e‑mailovou adresu.

 

„Na každý problém existuje řešení“

Občanské právo

Občanské právo

Rodinné právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Pracovní právo

Obchodní právo

Obchodní právo

Trestní právo

Trestní právo

Správní právo

Správní právo

Exekuce

Exekuce

Insolvence

Insolvence

Převody nemovitostí

Převody nemovitostí

Zastupování klienta

Zastupování klienta