Případy spadající do oblasti rodinného práva představují pro klienty zřejmě nejcitlivější témata. Taktéž z pohledu jejich života jsou ve většině případů pro ně nejdůležitější. Vedle převodů nemovitostí představují rodinněprávní věci nejčastější situace, kdy si člověk řekne: „Asi bych si měl najít nějaké právníka“. Ve své praxi jsem se však již několikrát setkal s názorem, že právník v těchto záležitostech není zapotřebí, protože si člověk dokáže vystačit úplně sám a všechno, co potřebuje, najde na internetových diskuzích nebo zjistí od známých, kteří si něčím podobným již prošli. Ono tomu tak ale úplně není. Laik jen stěží dokáže vystupovat v soudním řízení tak, aby využil všech procesních možností, které mu zákon poskytuje k ochraně jeho práv, nebo zpracovat dohodu o vypořádání společného jmění manželů tak, aby byla do budoucna pokryta veškerá rizika. V tom lepším případě může člověk bez odborné právní pomoci ztratit jen podstatnou část svého majetku, v tom horším případě může přijít na dlouhou dobu o své děti nebo o možnost soustavně o ně pečovat.

V rámci rodinného práva se na mne můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

  • rozvod manželství – sporný i nesporný rozvod manželství, zpracování veškeré dokumentace potřebné k rozvodu manželství, zastupování v soudním řízení;
  • péče o nezletilé děti – zpracování dohody o péči nebo zastupování rodiče v soudním řízení, (výlučná, střídavá nebo společná péče), návrh na změnu péče, určení nebo změna styku s nezletilými dětmi;
  • výživné – výživné nezletilých a zletilých dětí, výživné manžela a rozvedeného manžela, snížení nebo zvýšení výživného, vymáhání výživného a s tím související zastupování v exekučním řízení, podání trestního oznámení pro neplacení výživného;
  • společné jmění manželů – konzultace ohledně úpravy rozsahu společného jmění manželů (rozšíření, zúžení), tzv. předmanželské smlouvy, vypořádání společného jmění manželů (dohodou nebo soudním rozhodnutím);
  • určení a popření otcovství – zastupování matky, otce nebo dítěte;

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné dohody, žádosti, žaloby či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.