V rámci trestního práva poskytuji právní služby jak lidem, kteří jsou obviněni ze spáchání trestného činu, tak i lidem, kteří byli trestným činem poškozeni. V průběhu trestního řízení je pro poškozeného důležité, aby řádně uplatňoval svá práva, a to zejména právo na náhradu škody v penězích, kterou je nutné přesně vyčíslit a takové vyčíslení relevantně odůvodnit. Pro člověka obviněné ze spáchání trestného činu je pak důležité, aby správným způsobem uplatňoval jednotlivé postupy, které upravuje trestní řád. V případě, že tak neučiní, může to pro takového člověka mít značně nepříznivé dopady jako je vyslovení viny a stanovení trestu odnětí svobody. Nedílnou součástí poskytování právních služeb v rámci trestního práva je taktéž zpracovávání trestních oznámení.

V rámci trestního práva se na mne v pozici osoby, která je podezřelá, obviněná nebo odsouzená ze spáchání trestného činu, můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

  • obhajoba v trestním řízení – od prvních úkonů trestního řízení až po konečného rozhodnutí (přípravné řízení a hlavní líčení), zpracování vyjádření, závěrečné řeči, stížnosti nebo odvolání, navrhování důkazů, komunikace s Policií ČR a státním zástupcem;
  • vazební řízení –stížnost proti usnesení o vazbě, návrh na propuštění z vazby;
  • odklad nebo přerušení výkonu trestu;
  • propuštění z trestu odnětí svobody;
  • ochranné léčení a zabezpečovací detence.

V rámci trestního práva se na mne v pozici osoby, která byla poškozena trestným činem jiné osoby, můžete obrátit zejména v následujících záležitostech:

  • náhrada škody – vyčíslení náhrady škody, uplatnění náhrady škody u příslušného orgánu, vymáhání náhrady škody;
  • zastupování v trestním řízení – navrhování důkazů, komunikace s Policií ČR a státním zástupcem, nahlížení do spisu;
  • trestní oznámení – stanovení trestného činu dle skutečností tvrzených klientem, zpracování trestního oznámení, komunikace s Policií ČR a státním zástupcem;

Poskytnutí právních služeb může proběhnout buď jen formou právní rady, formou zpracování příslušné smlouvy, žádosti, žaloby či právního rozboru, nebo formou komplexního zastupování, kdy za Vás budu činit ve Vašem zájmu veškeré úkony. Volba je plně na Vás.

Pokud se chcete o způsobu poskytování právní služby dozvědět více, podívejte se do záložek Nejčastější případy nebo Otázky a odpovědi. Samozřejmě mne můžete taktéž kontaktovat. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.