Tento druh odměny spočívá ve sjednání procentní sazby z celkového vymoženého, případně ušetřeného, finančního plnění. Jedná se o tzv. odměnu za úspěch. Tato odměna bývá uplatňována v případech, kdy není jistý výsledek sporu a klient není ochoten nést riziko případného neúspěchu. Riziko tak na základě dohody nese advokát, tj. pokud dojde k úspěchu ve věci je odměna vyšší než u časové nebo úkonové odměny, avšak v případě neúspěchu je odměna minimální nebo žádná.

Výše procentní sazby, resp. podílu z výsledku sporu, je sjednávána v závislosti na hodnotě sporu, náročnosti případu a riziku neúspěchu. V současné době se sjednávaný podíl nejčastěji pohybuje v rozmezí od 10 % do 20 % výsledku sporu.

Tato odměna přichází v úvahu zejména v případech, ve kterých je řešeno vymáhání sporných finančních prostředků, náhrady škody, pojistného plnění, atd. Taktéž je možné sjednání této odměny v případech, kdy je dlužník vystaven neoprávněnému vymáhání finančních prostředků ze strany věřitele a výše odměny je sjednána v závislosti na hodnotě ušetřených finančních prostředků. Pro přiblížení uvedu příklad. Věřitel po Vás bude požadovat částku ve výši 100.000,- Kč, kterou mu nebudete chtít uhradit. Poté, co za Vás budu jednat s věřitelem, bude tento závazek věřitelem snížen o 50.000,‑ Kč. Pokud bude sjednána podílová odměna ve výši 15 %, bude odměna činit 7.500,- Kč.