Dovolte, abych se Vám v několika větách představil.

Jmenuji se Miroslav Píštěk a jsem advokátem v moravském městě Šternberk.

Právní služby poskytuji v rozsahu tzv. generální praxe, což znamená, že Vám mohu poskytnout právní služby ve všech právních otázkách spadajících do občanského, rodinného, obchodního, trestního a správního práva. Díky tomuto zaměření můžete očekávat komplexní posouzení Vašeho případu z různých pohledů v závislosti na právních oblastech, kterých se dotýká. S požadavkem na poskytnutí právních služeb se na mne mohou obracet jak fyzické osoby, a to podnikatelé i nepodnikatelé, tak i společnosti. Jednoduše každý, kdo v dnešní změti zákonů a pravidel (navíc někdy značně nesmyslných) potřebuje podat pomocnou ruku.

Mým hlavním cílem je, aby byl klient s poskytnutou právní službou plně spokojen. Základem je individuální přístup ke každému případu, protože každý právní problém je specifický a vyžaduje své vlastní řešení. Vždy klienta objektivně seznámím se všemi možnostmi, postupy a riziky, které v jeho případě připadají v úvahu. S každý případem se osobně seznamuji. U mě máte jistotu, že Váš případ bude řešit advokát, a nikoli student nebo začínající koncipient.

„Každý má právo na kvalitní právní ochranu“

Poskytování právních služeb může probíhat různými způsoby. Dle Vašich požadavků Vám mohu zpracovat nejrůznější smlouvy (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, smlouvu o dílo, atd.), jednostranná právní jednání (např. závěť, vydědění, odstoupení od smlouvy, výpověď, prohlášení) nebo písemné rozbory. Mohu Vás zastupovat v řízení před soudem (např. rozvod, výživné, exekuce, vymáhání pohledávky), v řízení před správním orgánem (např. přestupek, katastrální řízení), v řízení před rozhodcem (např. obrana před neoprávněnými nároky věřitele) nebo Vám poskytovat obhajobu v trestním řízení. Taktéž Vám mohu poskytnout právní služby formou právní konzultace, ať již ústní, nebo písemné. Rozsah právních služeb záleží pouze na Vás, neboť jako advokát jsem v mezích zákona vázán pokyny svého klienta. Konkrétnější rozsah a obsah poskytovaných právních služeb je uveden pod záložkami Právní služby a Nejčastější případy.

Jsem zastáncem názoru, že právní služby by měly být dostupné všem, kteří mají zájem chránit své oprávněné zájmy. Ohledně mé odměny za poskytnuté právní služby jsem schopen se s klientem dohodnout na způsobu jejího stanovení a úhrady. Snažím se hledat taková řešení, která jsou pro mé klienty efektivní a finančně dostupná (např. osvobození od soudních poplatků, úhrada nákladů protistranou).

Při poskytování právních služeb spolupracuji s řadou institucí a odborníků z různých odvětví jako jsou notáři, soudní exekutoři, insolvenční správci, znalci, geodeti, daňoví poradci, účetní společnosti, finanční poradci, detektivní kanceláře, atd. Není tedy překážkou, pokud zdárné ukončení Vašeho případu závisí na službách osob z jiných oborů. Vše můžete vyřešit na jednom místě.